ראשי > מקרקעין - נדלן

מקרקעין - נדלן

20/01/2013 | 16:40

מדרגות מס רכישה עודכנו בהתאם למדד שנת 2012

ביום 16.1

18/01/2013 | 20:55

בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין הגיעו הצדדים להסכמה שפי

18/01/2013 | 20:16

לאחר שהושכר נכס והשוכר החל להחזיק או להתגורר בו, נוצר

18/01/2013 | 19:23

עדכונים באתר מינהל מקרקעי ישראל בנושא פרסום מכרזי

18/01/2013 | 19:07

על פי הדין [73(ג) לחוק מיסוי מקרקעין] מוטל על מי שרכש מקר

17/01/2013 | 8:15

תוצאות מכרזים מישיבת ועדת מכרזים שנערכה ביום 09/01/2013