ראשי > הוצאה לפועל וגביה

הוצאה לפועל וגביה

02/04/2017 | 12:47

בית במשפט חזר על הקריטריונים שנקבעו בפסיקה להחלת החר

04/02/2013 | 13:30

כאשר מעניק אדם נכס לאדם אחר, ולאחר מכן הופך המעניק פוש

18/01/2013 | 20:56

בית המשפט המחוזי קבע כי תנתן ארכה להגשת תביעת חוב לנא

18/01/2013 | 20:55

בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין הגיעו הצדדים להסכמה שפי

18/01/2013 | 20:55

ההלכה קובעת כי הנאמן שמונה לבחון את תביעות החוב של נו

18/01/2013 | 20:55

קובע סעיף 350 לחוק החברות כי משניתן צו להקפאת הליכים לא

18/01/2013 | 20:54

בית המשפט המחוזי הורה על העברת כספי קופת גמל של פושט ה

18/01/2013 | 20:53


כאשר ניתן לפושט רגל צו הפטר, משמעות הדבר כי הוא מו

18/01/2013 | 20:53

פשיטת הרגל נועדה לאלו שאינם יכולים לשלם חובותיהם ואף

18/01/2013 | 20:23

אדם המחזיק בפסק-דין לטובתו, מסמכים חתומים המעידים על

18/01/2013 | 20:16

לאחר שהושכר נכס והשוכר החל להחזיק או להתגורר בו, נוצר

18/01/2013 | 19:05

בית המשפט השלום דחה ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ו