ראשי > בנקאות מימון ומיסוי

בנקאות מימון ומיסוי

18/01/2013 | 19:07

קובע הדין [ההלכה שנקבעה בעע"ם 11646/05] כי רשויות מקומי

18/01/2013 | 19:07

על פי הדין [73(ג) לחוק מיסוי מקרקעין] מוטל על מי שרכש מקר