" />
ראשי > חדשות > תוצאות מכרזים מישיבת ועדת מכרזים שנערכה ביום 09/01/2013

תוצאות מכרזים מישיבת ועדת מכרזים שנערכה ביום 09/01/2013

תוצאות מכרזים מישיבת ועדת מכרזים שנערכה ביום 09/01/2013

תוצאות מכרז יש/427/2011 לבנית 81 יח"ד במגורים ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או נופש בביתר עילית.

המידע שלעיל מוגש כשירות ולא ישמש כעילה לדרישה או תביעה כלשהיא ובכל מקרה אין להסתמך עליו.